Information Coronaviruset

Aktuell information om hanteringen av coronaviruset i Uppsala kommun.

Läs mer om Information Coronaviruset

Förskoleklass

Eleverna stimuleras till utveckling och lärande genom olika aktiviteter där delaktighet och elevernas behov står i centrum.

Läs mer om Förskoleklass

Grundskola

Här levereras hög kvalitet på undervisningen samt skapas de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Läs mer om Grundskola F-6

Fritidshem

På fritidshemmet tas elevernas lust att lära tillvara och här tas hänsyn till elevens behov och erfarenheter.

Läs mer om Fritidshem