Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap (www.skolverket.se).

Johannesbäcksskolans fritidshem är uppdelat i tre stycken olika avdelningar. 

Norr- och Sörgården: Elever från grundskola

Skattkistan: Elever från grundsärskola

Läs gärna mer om de olika avdelningarna. 

3 oktober 2016