Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap (www.skolverket.se).

Johannesbäcksskolans fritidshem är uppdelat i två olika avdelningar. 

Norr- och Sörgården: Elever från grundskola

Skattkistan: Elever från grundsärskola

Läs gärna mer om de olika avdelningarna. 

Att ansöka om fritidshem:

Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-3 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats skyndsamt i eBu.

Elev med vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar har rätt till fritidshem. Läs vidare i Uppsala kommuns regler (PDF, 245 KB) för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Du anmäler via https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/

Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBu inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBu.Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.

Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshem