Skolsköterska & skolläkare

Johannesbäcksskolan har en anställd skolsköterska och tillgång till skolläkare som regelbundet har mottagning på skolan.


Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer på grundskolan.
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 2 och 4.

Du är välkommen till skolsköterskan för frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Skolläkaren träffar elever och vårdnadshavare för medicinska bedömningar och ger råd vid skolrelaterade hälsoproblem.

Jag är på skolan följande tider:
Måndag-onsdag samt fredag: 8-16.30

Hälsningar Lisa

Lisa Norlin

Skolsköterska

Uppdaterad: