Trafiksäkerhet

Att eleverna har cykelhjälm, att föräldrar följer trafikskyltar och tar hänsyn i trafiken tycker vi är självklart. 

Det är viktigt att grindarna stängs mot gatan efter att de har använts. Vi har barn som har svårt att låta bli att gå ut ifall det står öppet. Det blir en tydlig gräns var skolgården slutar och skyddar mot bil- och cykeltrafik.Grinden

 

 

 

 

 

 

Både personal och föräldrar har vid flera tillfällen uppmärksammat bilister som kör för fort runt skolan. Vi vill gärna uppmana föräldrar att försöka undvika att ta bilen i den mån det går och tänka på hastigheten. Det gäller både på gatan utanför samt vid parkeringen bakom skolan. Barn rör sig överallt i området.

taxifickaVi har regelbunden taxitrafik till och från skolan och det är därför viktigt att använda de markerade parkeringsplatserna, inte köra in i taxifilen och inte blockera infarten.

Av säkerhetsskäl så cyklar vi inte på skolgården, det gäller även sparkcyklar som måste bäras eller ledas. Hitta gärna på en låsanordning som fungerar så vi slipper få in sparkcyklarna i klassrummen. De leks gärna med dessa samt att de står i vägen vid städning och eventuell snabb utrymning.

 

cykelhjälm

För barn är det lag på att bära hjälm när de cyklar tills de fyller 15 år. Om du som vuxen också använder hjälm är du en bra förebild för dina och andras barn.


Sparkcyklar räknas inte som cyklar utan som lekfordon. Därför gäller inte lagen om hjälm för barn som åker sparkcykel eller trehjuling. Men det är självklart bäst att barnen använder hjälmen i alla fall.

Uppdaterad: