4A

Välkommen till 4As sida!

Välkomna till åk 4!

Här går det 21 elever tillsammans, och de flesta av oss har kännt varandra sedan förskoleklass. 

Information kring klassen skickas hem via Unikum och i elevernas kalendrar. 


Schema

Maria Johansson

Klasslärare 4A

Claes Hammar

Klasslärare 4C

Eva Christiernin

Lärare

Arif Cihangir

Assistent & fritids

Uppdaterad:

Andra sidor under: 4A