Värdefulla externa länktips

Det finns mycket värdefull information ute på nätet. Här har vi samlat några sidor som kan stötta elever och föräldrar genom skoltiden.

BRIS - Barnes Rätt i Samhället - en politisk och religiös obunden barnrättsorganisation vars arbete kretsar kring att ge stöd och hjälp till utsatta barn och unga. De arbetar också för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter.

Här kan du som vill få kontakt med kurator och berätta om dina funderingar eller om du behöver hjälp. Kika mer på bris.se eller ring om du snabbt behöver stöd till: 116 111. Det går också att skriva mail och chatta. Se vidare på deras hemsida.

Råd och Stöd: Känner Du oro för ditt barn/ungdom eller för att ni som föräldrar inte kommer överens? Läs gärna vidare om Råd och stöds olika enheter som finns till för barn, ungdomar och föräldrar.

Under varje termin erbjuds en COPE- föräldrautbildning. Läs gärna mer vad familjeenheterna erbjuder.

 

Surfa Lugnt: Vi på Johannesbäckskolan arbetar mycket med vår värdegrund och vi tycker det är viktigt att även lägga till internettillvaron till dessa samtal. Allt handlar om hur vi kommunicerar och många agerar olika på nätet och i verkligheten, trots att samma sociala regler gäller. Vi tycker därför det är viktigt att både vi och föräldrar får en insyn och förståelse i de ungas nätvardag.

På sidan "surfalugnt.se" har man fångat upp viktiga frågor samt ger information och stöd till barn, föräldrar och pedagoger. Gå gärna in och kika. Häng med oss på surfvågen!

BarnombudsmannenBOBarnombudsmannen i Uppsala arbetar med att förverkliga FN:s barnkonvention.

På BOiUs hemsida får elever och föräldrar information om barnombudsmannens arbete och länkar till aktuella projekt i Uppsala. Barnombudsmannens arbete syftar bland annat till att informera om barnkonventionen till barn, unga samt vuxna. De arbetar för att barn och unga ska få göra sin röst hörd, till exempel genom tidningen Word som görs av ungdomar och de ordnar möten där barn och unga får träffa beslutsfattare.

NEDu som går på Johannesbäcksskolan har möjlighet att nå NE från samtliga nätuppkopplade datorer på skolan. 

Dessutom har du också tillgång till NE utanför skollokalerna, antingen via en dator eller vi en smartmobil. För att då komma åt NE registerar varje användare ett personligt konto hos NE via någon av skolans datorer. Be din lärare om hjälp!

I läroplanen står det att skolan ska ansvara för att eleverna lär sig använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande men också kunna värdera deras relevans och trovärdighet (skolverket).

NE arbetar med de främsta ämnesexperterna och har en ämneskunnig redaktion som granskar och bearbetar texterna. Databasen uppdateras ständigt och denna arbetsprocess gör att vi kan betrakta NE.se som en säker och trovärdig källa till kunskap (www.ne.se). 

Information om Sverige

Den här portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

Uppdaterad: