Kontakta oss

Margareta Engström

Klasslärare FA

Anna Näsström

Klasslärare FB

Ylva Östlund

Klasslärare 1A

Jennifer Jansson

Klasslärare 1B

Anna-Lena Grandin

Klasslärare 2A

Jenny Larsson

Klasslärare 2B

Gabriella Johansson

Klasslärare 2B och 3A 

Ulrika Eckerman Dolk

Förstelärare ma, klasslärare 3A, lärstudio 1 

Stina Engblom

Klasslärare 3B

Lisa Larsson

Klasslärare 3C

Sanna Sundvall

Klasslärare 4A, leder elevrådet

Martina Videll

Klasslärare 4B

Magdalena Reusser

Klasslärare 5A

Trudel Berggren

Förstelärare no-ämnen, klasslärare 5A

Camilla Sundell

Förstelärare i svenska, klasslärare 5B

Maria Johansson

Klasslärare 6A

Claes Hammar

Klasslärare 6B

Yvonne Angerbjörn

Lärare lärstudio 1

Lars Östin

Lärare lärstudio 1

Fredrik Mårtensson

Pedagog lärstudio 2

Lars-Åke Carlsson

Lärare lärstudio 2

Karin Ericson

Lärare Hem- och konsumentkunskap

Susanne Smith

Lärare idrott åk 4-6

Jonas Holmgren

Vik idrottslärare åk F-3, assistent på fritids

Hans Jonsson

Förstelärare trä- och metallslöjd

Goce Nakev

Lärare textilslöjd

Anita Wennberg

Lärare svenska som andraspråk

Kristina Sandin

Speciallärare

Amelie Berndes

Lärare lärstudio 1

Anna Wistrand Höijertz

Speciallärare lärstudio 1

Agneta Rydberg

Specialpedagog

Uppdaterad: