Kontakta oss

Gabriella Johansson

Klasslärare FA 

Anna Näsström

Klasslärare FB

Klara Granquist

Lärare

Lisa Larsson

Klasslärare 1B

Ylva Östlund

Klasslärare 2A

Jennifer Jansson

Klasslärare 2B

Charlotta Skogelid

Klasslärare 3A

Jenny Larsson

Klasslärare 3B

Maria Johansson

Klasslärare 4A

Stina Engblom

Klasslärare 4B

Claes Hammar

Klasslärare 4C

Magdalena Reusser

Klasslärare 5A

Martina Videll

Klasslärare 5B

Fredrik Norrström

Förstelärare no, klasslärare 6A

Camilla Sundell

Förstelärare sv, klasslärare 6B

Ulrika Eckerman Dolk

Förstelärare ma, lärstudio 1 

Anna Wistrand Höijertz

Speciallärare lärstudio 1

Yvonne Angerbjörn

Lärare lärstudio 2

Fredrik Mårtensson

Pedagog lärstudio 3

Karin Ericson

Lärare Hem- och konsumentkunskap

Lars-Åke Carlsson

Lärare idrott åk 1-3

Jiyan Yaka

Lärare i idrott åk 1-3

Susanne Smith

Lärare idrott åk 4-6

Elin Hultqvist

Lärare i musik

Hans Jonsson

Förstelärare trä- och metallslöjd

Anita Wennberg

Lärare svenska som andraspråk

Amelie Berndes

Lärare svenska som andraspråk

Anna-Lena Grandin

Lärare

Agneta Rydberg

Specialpedagog

Uppdaterad: