Kontakta oss

Charlotta Skogelid

Klasslärare FA

Jenny Larsson

Klasslärare FB

Gabriella Johansson

Klasslärare 1A 

Anna Näsström

Klasslärare 1B

Klara Granquist

Klasslärare 2A

Anna Basiadima

Klasslärare 2B

Ylva Östlund

Förstelärare didaktik, klasslärare 3A

My Daniels Ljungberg

Klasslärare 3B

Björn Christiernin

Klasslärare åk 4 

Moa Liljedahl

Klasslärare åk 4

Maria Johansson

Klasslärare 5A

Stina Engblom

Klasslärare 5B

Claes Hammar

Förstelärare ma, klasslärare 5C

Magdalena Reusser

Klasslärare 6A

Martina Videll

Förstelärare sv, klasslärare 6B

Reem Mashadani

Lärare åk 5

Yvonne Angerbjörn

Lärare låg- och mellanstadiet

Karin Ericson

Lärare Hem- och konsumentkunskap

Lars-Åke Carlsson

Lärare idrott åk 1-3

Susanne Smith

Lärare idrott åk 4-6, lärare 2A

Elin Hultqvist

Lärare musik

Hans Jonsson

Förstelärare trä- och metallslöjd

Agneta Häll

Lärare textilslöjd

Amelie Berndes

Lärare svenska som andraspråk

Anna-Lena Grandin

Lärare med stöd i matematik

Agneta Rydberg

Specialpedagog

Michael Ghassemi

Socialpedagog och pedagog

Kent Wennborn

Speciallärare

Maria Hammar

Lärare 

Eva Christiernin

Lärare, ledig läsåret 21-22

Jennifer Jansson

Lärare, ledig läsåret 21-22

Lisa Larsson

Lärare, ledig läsåret 21-22

Fredrik Norrström

Förstelärare no, ledig höstterminen 21

Uppdaterad: