Kontakta oss

Yvonne Angerbjörn

Lärare låg- och mellanstadiet

Anna Basiadima

Klasslärare 3B

Amelie Berndes

Lärare svenska som andraspråk

Lars-Åke Carlsson

Lärare åk 2 och idrott åk 1-3

Björn Christiernin

Klasslärare 5B

My Daniels Ljungberg

Lärare lågstadiet

Ulrika Eckerman Dolk

Speciallärare lågstadiet

Stina Engblom

Klasslärare 6B

Karin Ericson

Lärare hem- och konsumentkunskap

Anna-Lena Grandin

Lärare med stöd i matematik

Klara Granquist

Klasslärare 3A

Claes Hammar

Förstelärare matematik, klasslärare 6C

Maria Hammar

Speciallärare 

Elin Hultqvist

Lärare musik

Agneta Häll

Lärare textilslöjd

Jennifer Jansson

Klasslärare FB

Maria Johansson

Klasslärare 6A

Hans Jonsson

Förstelärare trä- och metallslöjd

Jenny Larsson

Klasslärare 1B

Reem Mashadani

Klasslärare 5A

Fredrik Mårtensson

Lärare lågstadiet

Markus Norrström

Lärare lågstadiet

Anna Näsström

Klasslärare 2B

Dennis Pousette

Lärare lågstadiet

Magdalena Reusser

Klasslärare 4A

Agneta Rydberg

Specialpedagog

Charlotta Skogelid

Klasslärare 1A

Susanne Smith

Lärare idrott åk 4-6, lärare åk 6

Martina Videll

Förstelärare sv, klasslärare 4B

Kent Widerborn

Speciallärare

Anna-Karin Åhlén

Klasslärare FA

Ylva Östlund

Förstelärare didaktik, klasslärare 2A

Lisa Larsson

Lärare, ledig höstterminen 22

Uppdaterad: