Skolpsykolog

I mitt arbete som skolpsykolog bidrar jag med psykologisk kompetens för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom grundskolan. Jag arbetar både på organisations-, grupp- och individnivå.

Kartläggande och stödjande samtal med personal bidrar till ökad förståelse för den enskilda eleven. Genomtänkta åtgärder och förhållningssätt leder till goda utvecklingsmöjligheter och lärandemiljöer för eleverna.

Om skolan ser ett behov av det kan rektor besluta om psykologisk utredning av en elevs situation, där elevens inlärningsmiljö, inlärningsförmåga och utveckling kartläggs. Utredningen följs av en samplanering med vårdnadshavare och berörd personal för att omsätta det som utredningen visar i pedagogiska åtgärder.

Jag kan även erbjuda enstaka stödsamtal för elever och föräldrar, samt vid behov även hänvisa till andra instanser.

Hälsningar

Hälsningar Ingela

Ingela Helling

Skolpsykolog

Uppdaterad: