Modersmålsundervisning

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden, från årskurs ett till och med årskurs nio. Även elever i förskoleklass kan få undervisning i modersmål.

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet.

Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever som önskar den i kommunen och om det finns en lämplig lärare. 

Sammanlagt deltar flera tusen grundskoleelever i Uppsala i modersmålsundervisning. De läser modersmålet enligt ämnets kursplan. Varje termin bedöms elevens kunskaper i ett skriftligt omdöme. Betyg sätts varje termin från och med årskurs 6 enligt de nationella kunskapskraven.

Undervisningen organiseras enligt följande:
•De elever som går i årskurs 1-5 får undervisning på sin skola utanför ordinarie schema. I årskurs 3-5 sker undervisningen ibland som fjärrundervisning. 
•För elever i årskurs 6-9 sker undervisningen i centrala grupper på anvisad skola, oftast sen eftermiddag

Läs mer om modersmålsundervisning på Enheten för flerspråkighet. (EFF)

Är du intresserad av modersmålsundervisning nästa läsår (ht 2018)? Ansök redan nu, ansökningshandlingarna måste nå skolan innan skolavslutningen 12/6 (gäller endast dem som inte redan läser modersmål).

Här hittar du alla: blanketter

Uppdaterad: