Modersmålsundervisning

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden, från årskurs ett till och med årskurs nio. Även elever i förskoleklass kan få undervisning i modersmål.

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet.

Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever som önskar den i kommunen och om det finns en lämplig lärare. 

Sammanlagt deltar flera tusen grundskoleelever i Uppsala i modersmålsundervisning. De läser modersmålet enligt ämnets kursplan. Varje termin bedöms elevens kunskaper i ett skriftligt omdöme. Betyg sätts varje termin från och med årskurs 6 enligt de nationella kunskapskraven.

Undervisningen organiseras enligt följande:
•De elever som går i årskurs 1-5 får undervisning på sin skola utanför ordinarie schema. I årskurs 3-5 sker undervisningen ibland som fjärrundervisning. 
•För elever i årskurs 6-9 sker undervisningen i centrala grupper på anvisad skola, oftast sen eftermiddag

Läs mer om modersmålsundervisning på Enheten för flerspråkighet. (EFF)

 

Uppdaterad: