Kontakta oss

Grundsärskolans elevhälsa hittar du här.

Gunilla Nauwerck

Rektor

Trudel Berggren

Biträdande rektor

Josefine Eriksson

Skolkurator

Lisa Norlin

Skolsköterska

Ingela Helling

Skolpsykolog

Agneta Rydberg

Specialpedagog

Uppdaterad: