Kontakta oss

Grundsärskolans elevhälsa hittar du här.

Gunilla Nauwerck

Rektor

Agneta Rydberg

Specialpedagog

Josefine Eriksson

Skolkurator

Lisa Norlin

Skolsköterska

Ingela Helling

Skolpsykolog

Uppdaterad: