Verksamheter & egna sidor

På Johannesbäcksskolan finns det både grundskola och grundsärskola. Efter skoltid finns fritids som har egna lokaler i huset.

Här satsar vi på trygghet och utveckling för varje elev genom integrering och samarbete. Målet är att eleverna ska känna sig trygga, nå kunskapsmål och kunskapskrav, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga. Läs gärna mer "om skolan".

Läs gärna mer om de olika verksamheternas arbeten via deras egna sidor. Där hittar du information som personalen lägger ut vilket varierar då varje verksamhet bestämmer över sin egen sida.