Verksamheter & egna sidor

Efter skoltid finns fritids för eleverna. Fritidsverksamheten har egna lokaler i huset.

Här satsar vi på trygghet och utveckling för varje elev genom integrering och samarbete. Målet är att eleverna ska känna sig trygga, nå kunskapsmål och kunskapskrav, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga. Läs gärna mer "om skolan".

Läs gärna mer om de olika verksamheternas arbeten via deras egna sidor. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter & egna sidor