Välkomna till ett nytt läsår på Johannesbäcksskolan

Hoppas att ni alla har haft ett skönt sommarlov med både vila och roligheter. Nu är vi tillbaka till en hösttermin som kommer att inledas med vårt traditionella värdegrundsarbete och läsårets tema ”hälsa”.
Även denna termin kommer vi att behöva ta hänsyn till den pågående pandemin. Johannesbäcksskolan har precis som alla skolor i Uppsala kommun satt upp rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Hos oss innebär det att vi:
• är hemma vid minsta sjukdomssymtom.
• regelbundet tvättar händerna.
• hämtar och lämnar barn på skolgården.
• undviker att som vuxen gå in skolans lokaler om inte man har ett inbokat möte.
• håller avstånd i matsalen.
Förutom dessa rutiner innebär det att vi under hösten inte kommer att kunna ha traditionella föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi kommer inte heller att kunna bjuda in till Öppet Hus eller Lucia däremot kommer alternativa lösningar att erbjudas.
Nytt för denna termin är att skolan har fått en ny biträdande rektor, Trudel Berggren. Trudel har tidigare varit förstelärare på skolan. Vi ser fram emot ett läsår tillsammans.
Varmt välkomna
Gunilla Nauwerck och Trudel Berggren

13 augusti 2020