Välkomna till en ny termin!

Första skoldagen, måndag 21/8, börjar alla elever 8.30 med samling i sina klassrum. För de elever som bytt klassrum finns information på klassens sida vilket rum som är aktuellt, fråga annars någon av skolpersonalen så hjälper de till.

Vi kommer avsluta skoldagen ca 13.00 och då tar fritids vid för de som har behov. Glöm inte anmäla ditt barns vistelsetider.

Kika gärna bilder från vår fantastiska skolavslutning.

Glöm inte att skolan är stängd för gemensamma planeringsdagar tors 17/8-fre 18/8.

Välkomna!
Hälsningar Johannesbäcksskolans grundskola och grundsärskolas personal.

16 augusti 2017