Trevlig sommar!

Här följer lite information om vad som gäller under sommaren. Glöm inte att fritids är stängt 15-16/8.

Expeditionen är öppen till och med onsdag em 18/6 juni och stängd till och med 11 augusti. Öppet igen från v 33 (12 augusti). Mailen läses sporadiskt.

Rektor för särskolan, Under Erika Nordstedts semesterveckor hänvisar hon till fritids. Tel. 076-7727605

Rektor för grundskolan, Eva Irnell Ahlberg, är sjukskriven fram till 4/8 och hänvisar till fritids under sommaren alternativt tjänstgörande områdeschef via växeln: 018-727 0000. Grundskolan får ny rektor, Gunilla Nauwerck , som börjar 5/8. 

Under sommaren går det att nå fritids på:
"Norr- och Sörgården" 070-2730607 018- 7276881 (grundskolan)

"Skattkistan" på 076-7727605 (grundsärskolan).

Grundskolans årskurs 3 avslutar sin plats på fritids 30/6. För frågor kring anmälan till fritidsklubb (åk 4-6) eller fritids (åk F-3), ta kontakt med Antagningsenheten (antagning.forskola@uppsala.se), 0771-72 70 01 eller anmäl direkt till www.uppsala.se/ebarnungdom.

Gäller grundskolan: Vecka 28-30 är grundskolans fritids stängt och de barn som har anmält omsorg hämtas och lämnas på Årstaskolan. Personalsammansättningen kommer således att se annorlunda ut dessa veckor.

Grundsärskolans fritids: Vecka 28-30 är grundskolans fritids stängt och de barn som har anmält omsorg hämtas och lämnas på Bergaskolan. Personalsammansättningen kommer således att se annorlunda ut dessa veckor.

Fritids är stängt för planering: 15-16 augusti (gäller både grund- och särskolan).

Skolan startar igen måndagen den 19 augusti kl 08.30 och för våra nya elever i förskoleklass gäller ett särskilt inskolningsschema med kortare dagar.

Glad sommar önskar all personal på Johannesbäcksskolans grund- och särskola.

18 juni 2019