Tips om hur man kan tala med barn om oro för omvärldsläget

Försvarsmakten har tillsammans med BRIS tagit fram handfasta råd för hur föräldrar och skolpersonal kan prata med barn om deras oro inför omvärldsläget. Man kan också titta på "Lilla aktuellt" på Svt tillsammans med barnen.

Handfasta råd

28 februari 2022