Sommarplanering

Nu är det dags att börja planera för sommarfritids!

Sommarfritids

Skolan har förberett olika sommarlovslappar för olika årskurser och som skickas hem men som även går att skriva ut härifrån. Lämnas senast 26/4 (för blivande förskoleklass, senast 16/5 - föräldramötet).

Observera att veckorna 28, 29 och 30 har Johannesbäcksskolans fritids stängt.

Behöver ni omsorg dessa vecka tar Ångelstaskolan emot elever från Johannesbäcksskolan och Årstaskolan. Personalsammansätt-ningen ser därför annorlunda ut under dessa veckor.

Stänt pga planeringdagar: Skolan har också gemensamma planeringsdagar vilka är 14/6 samt 15-16/8.

Barnen trivs bra här på fritids och det är något vi är glada över och vi märker det på barnen och det syns i enkäter. Dock är det så att fritids finns för att barnen ska vara här när vårdnadshavarna arbetar eller studerar och tiderna ska anpassas efter arbets- och restid. Det betyder att barnen själva inte kan välja om de ska vara på fritids eller inte. Det betyder också att syskon ska bli lämnade och hämtade samtidigt. Tider kan komma att styrkas från arbetsgivare. Läs gärna mer i Uppsala kommuns "Regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för elever i åldern 6-13 år (PDF, 251 KB)". Har ni frågor kring detta så ta gärna kontakt med Antagningsenheten: 0771–727001.

Hälsningar

Fritidspersonalen

15 april 2019