Sommarinformation

Här följer lite information om vad som gäller under sommaren för skolan.

Skolavslutningen sker torsdag den 9 juni.

Grundskolans årskurs 3 avslutar sin plats på fritids 30/6. För frågor kring anmälan till fritidsklubb (åk 4-6), ta kontakt med Antagningsenheten (antagning.forskola@uppsala.se) eller anmäl direkt till www.uppsala.se/ebarnungdom.

Fritids är stängt för planering:

Grundskolan  10/6 samt 15-16/8
Grundsärskolan 10/6, 12/8 samt 15/8

Veckorna 29-30 är grundskolans fritids stängt och eleverna erbjuds plats på Ångelstaskolan. Veckorna 27-28 erbjuds elever från Årsta- och Ångelstaskolans fritids på Johannesbäcksskolan och därför kommer personalsammansättningen se annorlunda ut dessa veckor.

Grundsärskolans fritids är öppet hela sommaren, förutom då vi har planeringsdagar 10/6, 12/8 och 15/8.

Expeditionen är stängd 27/6 bemannad igen 8/8. Rektor Madeleine Öjdeby (grundskolan) är tillbaka efter sommaren den 9 augusti. Rektor Helena Lundvik (grundsärskolan) är tillbaka 4 augusti.

Skolstart för åk 1-6 onsdag den 17 augusti kl 08:15.

Inskolning i förskoleklasserna från den 17 augusti enligt särskilt schema som meddelas vid föräldramötet den 18 maj.

15 juni 2016