Sommarinformation 2018

Här följer lite information om vad som gäller under sommaren. Glöm inte att fritids är stängt 16-17/8.

Expeditionen är öppen till och med tisdag den 26 juni och stängd till och med 10 augusti. Öppet igen från v 33 (13 augusti).

Rektor för särskolan, Madeleine Öjdeby slutar/har semester och hänvisar till fritids eller tjänstgörande områdeschef via växeln: 018-727 0000. Särskolan får ny rektor, Erika Norstedt, som börjar 6/8.

Rektor för grundskolan, Eva Irnell Ahlberg är ledig mellan 26 juni och 13 augusti och hänvisar till fritids under sommaren alternativ tjänstgörande områdeschef via växeln: 018-727 0000.

Under sommaren går det att nå fritids på:
"Norr- och Sörgården" på 072-5592501 (grundskolan)
"Skattkistan" på 076-7727605 (grundsärskolan).

Grundskolans årskurs 3 avslutar sin plats på fritids 30/6. För frågor kring anmälan till fritidsklubb (åk 4-6) eller fritids (åk F-3), ta kontakt med Antagningsenheten (antagning.forskola@uppsala.se), 0771-72 70 01 eller anmäl direkt till www.uppsala.se/ebarnungdom.

Gäller grundskolan: Veckorna 27-28 är har vi även barn från Årsta- och Ångelstaskolan samt Lindbackens skola här med personal. Vecka 29-30 är grundskolans fritids stängt och de barn som har anmält omsorg hämtas och lämnas på Årstaskolan. Personalsammansättningen således att se annorlunda ut dessa veckor.

Grundsärskolans fritids har öppet hela sommaren.

Fritids är stängt för planering: 16-18 augusti (gäller både grund- och särskolan).

Skolan startar igen måndagen den 20 augusti kl 8.30 och för våra nya elever i förskoleklass gäller ett särskilt inskolningsschema med kortare dagar.

Glad sommar önskar all personal på Johannesbäcksskolans grund- och särskola.

26 juni 2018