Skolvalet är nu stängt

Nu är alla val gjorda och antagningsenheten skickar information direkt till hemmen när skolplaceringarna är gjorda.

15-31 januari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass i höst eller ett barn som nu går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.

Du fick ett brev med information och instruktioner den 15 januari

  • Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats.
  • Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.
  • Tidigare syskonförtur gäller inte längre.

Om ditt barn inte omfattas av valet kan du ändå när som helst under året ansöka om att byta skola.

Läs mer på www.uppsala.se/skolval

1 februari 2016