Skolval inför hösten 2021

Under perioden 11 januari – 1 februari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta grundskola hösten 2021.

Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan

Du ska göra ett skolval i e-tjänsten Mitt skolval på uppsala.se/skolval även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

11 januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola.
  • kommer att flytta till Uppsala kommun.

Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på skolan de valt. Du ska göra tre val i skolvalet. Om platserna på en skola inte räcker till tillämpas principen om relativ närhet.

Läs mer om skolvalet på uppsala.se/skolval

8 januari 2021