Skolskjuts och modersmålsundervisning läsåret 2018/2019

Påminnelse om viktiga deadlines för ansökan om skolskjuts (omgående) och modersmålsundervisning (31/5) .

Skolskjuts:
Inför läsår 2018/2019 är det viktigt att du som ansöker om skolskjuts för växelvis boende, trafiksäkerhet och funktionsnedsättning omgående skickar in din ansökan. Regler, information och blankett, se länk nedan. Blankett finns bifogad. (PDF, 2 MB)


Du behöver inte ansöka om skolskjuts om ditt barn:
• går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
• går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Modersmål:
Om ditt barn redan i dag läser modersmål och ska fortsätta även nästa år så behöver du inte göra något. Undervisningen fortsätter tills att den sägs upp.
Om ditt barn inte läser sitt modersmål i dag, men önskar läsa nästa läsår så måste en ansökan vara skolan tillhanda senast 31/5.


Blankett finns bifogad. (PDF, 92 KB)

10 april 2018