Skolkorten tekniska problem

Giltig skolbiljett saknas på kortet trots förnyad giltighet.

Information från UL och antagningsenheten:

Det finns fortfarande tekniska problem då vissa elever ska ladda ner sin skolbiljett till sitt Skolkort trots att dessa elever är berättigade till skolresor.

För att komma till rätta med dessa problem behöver förarna ta kortet av eleven och skriva ut ett trasigt-kort-kvitto och ge till eleven. Eleven har nu möjlighet att åka i sju dagar på detta kvitto.

För att få ett nytt Skolkort måste eleven omgående gå in på ul.se och anmäla sitt kort som trasigt.

Felanmälan skolkort görs via länken på UL hemsida under rubriken skola:
http://www.ul.se/Skola-foretag/Skola

24 augusti 2016