Säkerhetsrutiner för att förhindra smittspridning

För allas säkerhet vill vi påminna om de rutiner Johannesbäcksskolan vidtagit för att förhindra smittspridning.

  • Lämna och hämta era barn på skolgården
  • Fyll i närvarolistan i boden på skolgården. Håll avstånd. 
  • Undvik i möjligaste mån att gå in i skolans lokaler
  • Följ de anvisningar som finns, t ex uppsatta skyltar och golvtejp med säkerhetsavstånd
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stanna hemma vid minsta symtom

Tack för ett gott samarbete!

Rektor Gunilla

29 april 2020