Sagopedagog Margareta Engström

Under vårterminen fortsätter vi att arbeta utifrån vår handlingsplan med litteracitet och språkutveckling.

Vi på Johannesbäcksskolan satsar på att engagera och inspirera eleverna till läsning. Högläsning och berättande finns i skolans styrdokument. Enligt Pisas läslustrankning ligger Sverige dåligt till. Experter talar om en ny analfabetism. 

Jag har arbetat som lärare i många år. Efter en vidareutbildning till symbolpedagog med inriktning mot berättande och skapande har just detta varit en viktig del i min undervisning. Efter 21 år på Johannesbäcksskolan gick jag i pension vid årsskiftet 20/21 och arbetar numera enbart med att just engagera och inspirera eleverna till läsning. Detta kan bestå av olika moment, till exempel att jag har boktips i skolans bibliotek.

Nu har vi ett pågående projekt där jag tar emot samtliga årskurser i halvklass i 30-minuterspass under en vecka. Vi har under den veckan också ett längre pass där eleverna både lyssnar och målar bilder utifrån berättelsen. 

Arbetet fortsätter sedan i respektive klass tillsammans med klassläraren där jag överlämnar bilder, lärarhandledning till litteraturen jag valt samt ett exemplar av boken utefter elevernas ålder och förmåga. 

Temat gäller hela skolan och dessa gemensamma upplevelser ger inte bara samhörighet utan också tillfällen till reflektioner och samtal i dessa mindre grupper med mig som är en bekant person för eleverna efter alla min år på skolan.

Med detta läslustarbete önskar vi att elevernas läslust ska öka. 

Margareta Engström

 

 

25 januari 2022