Påminnelse i Coronatider

Vi påminner här om några punkter som alltid är viktiga att tänka på, och särskilt när nu Coronaviruset pressar vår verksamhet.

För att förhindra smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta, halsont eller feber ska du inte gå till jobbet, förskolan eller skolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. 

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka jobb eller skola. 

Det är också mycket viktigt att man frånvaroanmäler sitt barn i Skola24 om det inte kommer till skolan. Det är Skola24 som ligger till grund för hur mycket mat som tillagas i skolmatsalen dag för dag, inkluderat specialkosten. Telefonnumret till Skola24 är 0515-777 601. 

Tack för ert samarbete

Rektorerna genom skolsköterska Lisa Norlin

25 mars 2020