Nytt pedagogiskt dokumentationssystem

Till vårdnadshavare med barn i åk 1-6

Johannesbäcksskolan, tillsammans med resterande kommunala grundskolor i Uppsala kommun, arbetar under hösten med att byta ut den digitala plattform som används för pedagogisk elevdokumentation. Det upphandlade dokumentationssystemet heter Unikum och har sedan januari 2016 använts på några utvalda pilotskolor av lärare och elever.

Inledningsvis kommer elevens skriftliga omdöme samt den utvecklingsplan som upprättas under utvecklingssamtalet att hittas i det digitala systemet.

Alla berörda parter, elev, förälder och lärare har därmed en gemensam mötesplats för dokumentation kring elevens lärande. Här kan du som vårdnadshavare ta del av bedömningar i förhållande till läroplanens kunskapsmål.

Inloggning till Unikum med e-legitimation gör du via en länk på skolans hemsida.

 

13 december 2016