Ny fritidsklubb 21 augusti

Uppsala kommun startar ny fritidsklubb i Allis lokaler - Fyrislunds fritidsklubb

Kulturnämnden har beslutat att från hösten starta en fritidsklubb i allaktivitetshuset Allis lokaler Sylveniusgatan 8b. Verksamheten kommer att ha en egen hemvist och med inriktning på hälsa och rörelse. Verksamheten startar måndagen 21 augusti 2017.

Fritidsklubben är en öppen verksamhet för barn i årskurs 4-6.

Öppettider
Fritidsklubben är öppen alla vardagar kl. 13.00 – 18.00. Under skolans lov och studiedagar erbjuds verksamhet mellan kl. 08.00-17.00.
Fritidsklubbarna stänger 4 dagar per år för planering och utbildning för personalen. Datum meddelas vårdnadshavarna två månader i förväg.

Aktiviteter
De aktiviteter som vi har på fritidsklubben är anpassad till barnens ålder. I vår öppna pedagogiska verksamhet erbjuder vi aktiviteter och upplevelser utifrån barnens intressen och nyfikenhet.
I samarbete med Allis kommer vi att erbjuda regelbundet, dans, skate, parkour och klättring.

Mellanmål och lunch
Vi serverar mellanmål dagligen och under lov och studiedagar serveras även lunch

Kostnad
Avgiften för fritidsklubben är 200 kr per månad. Man kan skriva in sig from 1 juli det året man börjar 4:an och är automatiskt inskriven till 30 juni det år man slutar 6:an. Vill man sluta tidigare, är uppsägningstiden en månad. Under juli månad slår vi samman fritidsklubbarna till Domarringens fritidsklubb, Swedenborgsgatan 74.

Anmälan
Anmälan till fritidsklubb görs genom webbtjänsten www.ebarnungdom.uppsala.se.
Blankett för skolbarnsomsorg kan även laddas ner från www.fritidsklubbar.uppsala.se.
Anmälningsblanketten ska skickas till Antagningsenheten, 753 75 Uppsala.
Om plats önskas innan skolstart anmäl från vilket datum barnet vill börja.

Informationsmöte tisdagen 15 augusti 18.30 Sylveniusgatan 8 b.

För mer information
Merja Jeremar Haanpää 018-727 13 74, Merja.Haanpaa@uppsala.se
Maud Uppvall 018- 727 66 02, Maud.Uppvall@uppsala.se
Marie Isacson 018-727 54 34, Marie.Isacsson@uppsala.se
Gunilla Sjöblom 018- 727 16 04, Gunilla.Sjoblom@uppsala.se

7 juni 2017