Ny förskola i våra lokaler

Hej alla elever och föräldrar på Johannesbäcksskolan!

Vi skriver för att informera er om att vi kommer att få förskolebarn till vår skola! Eftersom vi har en del tomma lokaler i det mindre huset, B-huset, passar det bra att vi under april, maj och juni kan låna ut lokaler till förskolan. Redan på måndag öppnar förskolan, och i dagsläget vet vi att nio barn kommer att ha sin barnomsorg här. Vi vill också passa på att påminna alla om att hålla våra grindar stängda. Ansvarig förskolechef är Lena Eriksson och biträdande förskolechef Heléne Keijser.
Vi ser fram emot att få hit barn i åldern 1-5 år och hoppas det kommer att sprida glädje bland våra elever och personal.

Hälsningar!
Eva Irnell Ahlberg, rektor grundskolan, och Helena Lundvik, rektor grundsärskolan

27 mars 2017