Modersmål

För elever som nu går hos oss men som inte läser modersmål, är sista datum 15 juni för att anmäla sig inför hösten. Elever som redan läser modersmål behöver INTE anmäla sig igen inför hösten, det rullar bara på om man redan är anmäld. From 16 juni får alltså bara nya elever anmäla sig.

29 maj 2019