Matsalsrenovering på gång!

Vi har under en längre period haft problem med vattenläckage i vår matsal. Vid kraftigare regn har det regnat in och trots åtgärder så har problemen fortsatt.

Renovering

Skolfastigheter AB (som äger, förvaltar och hyr ut fastigheter till skol- och förskoleverksamhet i Uppsala kommun) har beslutat att matsalen behöver totalrenoveras och arbetet kommer sättas igång under början av 2019. Redan nu har deras leverantörer börjat förbereda för renoveringen och den nya matsalen som förväntas vara klar under hösten 2019.

Servering i skolans lokaler

Under renoveringstiden kommer Måltidsservice (som är Uppsala kommuns interna leverantör av måltider) att organisera och servera måltiderna i skolornas lokaler, där leveransen av mat även fortsättningsvis kommer ske från Gränbyskolan. Vissa måltider kommer kunna beredas på skolan, som frukost och mellanmål. Vi har ett nära samarbete med Måltidsservice och kommer tillsammans arbeta för att serveringen blir så lättarbetat och smidig som möjlig.

Nyrenoverad matsal med tillagningskök

Vi är glada över att under hösten få en nyrenoverad matsal som i högre grad kunnat utformats efter våra behov. Vi har också fått möjligheten att få ett tillagningskök vilket betyder att Måltidsservice kommer kunna laga all mat som serveras på skolan istället för att få den transporterad hit från ett annat tillagningskök som det är idag.

Med vänliga hälsningar

Eva Irnell Ahlberg Anna Carlén Erika Norstedt
Rektor grundskolan Biträdande rektor grundskolan Rektor grundsärskolan

 

 

 

23 november 2018