Läsåret 2015/2016

Efter ett härligt sommarlov startar skolverksamheten igen tisdagen den 18/8 kl 8.15 i respektive klassrum. Se listan över ansvariga pedagoger här.

Här är listan över ansvariga pedagoger för respektive klass:

Grundskolan Grundsärskolan
F A Margareta Engström
F B Anna Näsström
1 A Linnéa Skog
1 B Lisa Larsson

1-3 D Karin Bjerking
4-6 D Nina Mattsson
1-6 D Ulrika Söderberg
3-4 D Cecilia von Post

1-3 C Anna Höijertz Wistrand
2 A Ulrika Dolk
2 B Stina Englund
3 A Anita Wennberg
3 B Ylva Östlund
4 A Trudel Berggren och Camilla Sundell
4-6 C Agneta Rydberg och Elisabeth Johansson
FBK Yvonne Angerbjörn
5 A Maria Johansson
5 B Anna Carlén och Eva Christiernin
6 A Leif Johansson
6 B Lars Östin

 

 Välkomna till en ny spännande termin önskar Johannesbäcksskolans personal.

De som behöver barnomsorg under sommaren kan läsa på fritidshemmets sidor vad som gäller.

Vi behöver stänga vissa dagar för gemensam planering och fortbildning där all personal behöver vara tillsammans. Läs mer.

Följande dagar har grundskolans fritids stängt (Norr- och Sörgården):

Fredag 14 augusti

Måndag 17 augusti

Under sommarveckorna 27-28 är också alla fritids stängda och det går att få omsorg på Årstaskolans fritids ifall man behöver. 

Grundsärskolans fritids (Mellangården) har stängt:

13 - 14 augusti

2 juni 2015