Kontakt under julledigheten

Under julledigheten är skolans expedition stängd. Ni når personalen på fritids via telefonnumren 070-273 46 55 och 072-559 25 01. Vid akuta ärenden av olika slag kan fritidspersonalen vid behov kontakta ledningen. 

22 december 2020