Julavslutning

Onsdag 21 december är det avslutningsdag för höstterminen. Eleverna börjar som vanligt kl 08.15 i sina respektive klassrum. Avslutningen hålls för elever och personal. Ca kl 11.00 grillas det korv till alla elever och efter det är skoldagen slut. Fritids för de elever som har anmälts börjar efter lunchen. Information om avslutningsdagen kommer också att skickas hem i veckobreven. 

Vårterminen börjar tisdag 10 januari kl 08.15.

12 december 2022