Informationsmöte för blivande förskoleklasselever ht 23

Välkomna på informationsmöte för föräldrar som söker förskoleklass inför höstterminen 2023.

Tid: tisdag 17 januari kl 18.00-19.00.

Plats: förskoleklassernas rum vid ingång 1:1.

12 januari 2023