Information om skolavslutningen

Grundskolans terminsavslutning i juni påverkas av coronaviruset och covid-19. Uppsala kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som innebär att större folksamlingar ska undvikas. Därmed kan grundskolans traditionella sommaravslutningar inte genomföras då de vanligtvis samlar många elever, vårdnadshavare och övrig släkt.

Varje klasslärare kommer inom kort att gå ut till klassens vårdnadshavare med information om hur man lägger upp avslutningsdagen. Det kommer att se lite olika ut beroende på årskurs.

Rektor Gunilla 

29 april 2020