Information angående skolskjuts

Nu är höstterminen slut och kommunen har haft den nya skolskjutsorganisationen en termin. Det har varit ett intensivt och intressant arbete.

Ansökningsblanketten 2016
Inför den nya terminen har vi gjort om ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten ska skickas direkt till registrator för registrering som sedan skickar den till Antagningsenheten, Skolskjuts. Adressen finns på ansökan.
Blanketten

På Uppsala Kommuns hemsida har länken fått nytt namn - Ansökan om skolskjuts

Växelvisboende
För elever med växelvisboende ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.
Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2016/2017 senast 31 mars för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Taxi
När det gäller ansökan om taxi för elever med t.ex. trafikfarlig väg, avstånd till hållplats eller utifrån funktionsnedsättning så ska vårdnadshavarna ansöka om detta varje läsår.
Taxi för elever med funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg vid varje ansökningstillfälle. Läkarintyg som styrker elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det inlämnats till oss på Antagningseneheten vid tidigare ansökan
Ansökan för läsåret 2016/2017 ska inkomma till oss på Antagningsenheten senast 31 mars 2016.

Olyckshändelse
Om en elev har råkat ut för en olyckshändelse och därmed behöver busskort/taxi så hanteras det via Uppsala Kommuns försäkringsbolag Gjensidige.
Anmälan till försäkringsbolaget ska alltid göras då eleverna är försäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget anordnar därefter sedan eventuell transport.

Busskort
När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till Upplands Lokaltrafik på deras hemsida
Det kostar inget att få ett nytt kort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt kort.

Elever med skyddad adress alternativt skyddade elever
För dessa elever kontaktar ni oss på telefon så vi kan hjälpa till med eventuellt busskort.
Vi behöver uppgift om "ungefär" område de är bosatta, för att kunna ta beslut utifrån de respektive avståndskraven för respektive årskurs. När vi har tagit beslut om skolkort så kommer vi sända ut det till er på skolan så att Ni kan dela ut det till eleven.
Vi skickar därefter ut ett nytt kort varje månad.
Kom ihåg att meddela oss på Antagningsenheten vid förändring av antal kort.

Webbaserat program
Uppsala kommun har nu köpt in ett webbaserat program – Skolskjuts Web.
Programmet kommer från Cartesia som är leverantör för kommunens skolskjutsprogram Solen.
Programmet ska möjliggöra för skoladministratörer att se om elev är berättigad till skolkort/busskort eller inte.
Planeringsarbete för detta pågår och införande planeras till januari/februari 2016.
Mer information kring detta återkommer vi med.

Skolskjutsreglementet
Skolskjutsreglementet uppdateras just nu och kommer att gälla ifrån läsåret 2016/2017.

Nytt Ramschema?
Vi behöver få in ändringar från föregående års ramschema inför läsåret 2016/2017 senast 29 februari 2016.

Med vänlig hälsning
Antagningsenheten skolskjuts
Uppsala Kommun

9 december 2015