Hej alla elever och föräldrar!

Hej alla elever och föräldrar!

Från och med höstterminen kommer vi, den nya skolledningen,  att finnas på Johannesbäcksskolan. Rektor Gunilla Nauwerck kommer att ansvara för årskurs 1-6, biträdande rektor Susanne Olofsson kommer att ansvara för förskoleklass och fritidshem.


Gunilla kommer från Söderhamns kommun där hon sedan hösten 2014 arbetat som rektor, nu senast på en f-6-skola. Gunilla är förskollärare, lärare och specialpedagog i botten och har arbetat inom alla stadier från förskola till gymnasiet, främst med ämnet svenska som andraspråk.

Susanne kommer från en Växthusets skola f-5 där hon arbetat som biträdande rektor sedan 2016. Susanne är fritidspedagog i botten och just nu går hon sista året på rektorsprogrammet. Som fritidspedagog arbetade Susanne till största del i områdena Gottsunda och Valsätra.

Vårt mål är att fortsätta utveckla verksamheterna på Johannesbäcksskolan. Vi arbetar tillsammans, utifrån våra styrdokument med ett kompetent team av medarbetare - alltid med eleven i fokus.

Vi vill bygga vidare på en skola där alla elever kan utvecklas utifrån sina förutsättningar och erfarenheter. En skola med trivsel och trygghet och där vi har roligt tillsammans.

Vi ser verkligen fram emot att vara här!

Om ni undrar över något eller har några frågor, är det bara att kontakta oss.

Gunilla Nauwerck
Rektor Johannesbäcksskolan

Mail: gunilla.nauwerck@uppsala.se
Tel: 018–7276787

 

Susanne Olofsson
Biträdande rektor

Mail: susanne.olofsson@uppsala.se
Tel: 018-7274984

5 september 2019