Fritidshem-påminnelse till vårdnadshavare

Vi påminner om att alla steg i en ansökan om eller uppsägning av fritidsplats måste utföras av båda vårdnadshavarna, annars blir inte ärendet färdighanterat. Nedanstående information finns på webben.

Vid ansökan om plats på fritidshem ska båda vårdnadshavarna:

  • uppdatera sin inkomst för den framtida placeringen, även då inkomsten är densamma som tidigare
  • bekräfta erbjudande av plats för att få tillgång till platsen

Vid uppsägning av plats ska båda vårdnadshavarna:

  • bekräfta uppsägningen för att den ska bli giltig

Logga in på https://uppsala.ist.se/uppsala/login.htm

28 maj 2020