Behov av fritids studiedagen 24 september?

Fredag 24 september är skolan stängd på grund av att lärarna har studiedag men fritids är öppet för de som har behov av omsorg. Klicka på länken nedan för att anmäla ditt barn. 

Anmälan om behov av fritids 24 sept

3 september 2021