Studiedagar 2021 då fritids är stängt

Några dagar per år har fritidsverksamheten studiedagar då man planerar aktiviteter och fortbildar personalen. Dessa dagar är fritids stängt. 2021 ligger studiedagarna på nedanstående datum:

Måndag-tisdag 14-15 juni

Måndag-tisdag 16-17 augusti

3 maj 2021