Fritids stängda dagar 2015

Vi behöver stänga vissa dagar för gemensam planering och fortbildning där all personal behöver vara tillsammans. Läs mer.

Följande dagar har grundskolans fritids stängt (Norr- och Sörgården):

Fredag 12 juni

Fredag 14 augusti

Måndag 17 augusti

Under sommarveckorna 27-28 är också alla fritids stängda och det går att få omsorg på Årstaskolans fritids ifall man behöver. 

Grundsärskolans fritids (Mellangården) har stängt:

Fredag 12 juni

13 - 14 augusti

16 mars 2015