Enkäter från Skolinspektionen

Till vårdnadshavare med barn i grundskola:Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät.

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben och utgör ett viktigt underlag för myndighetens arbete med att granska skolor.

Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.
Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras.

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. 

Så här besvarar du enkäten:
1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten
2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller grundsärskola” och ange koden som står högst upp i hörnet av det brev som skolan skickat ut.
3. Enkäten kan besvaras från och med den 24 september till och med den 19 oktober 2018.

OBS! Förlängd svarstid till fredag 26 oktober!

Barn som går i grundsärskola och grundskola har olika koder, behöver du en  enkätkod så vänd dig till i så fall till skolan.

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass besvarar en enkät som startar senare under hösten. Inloggningsuppgifter kommer skickas ut senare.

العربية (Arabiska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenarabiska
Kurmancî (Nordkurdiska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenkurmanci
English (Engelska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenengelska
Romani chib arljisko (Romani chib, Arli)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenromani
Suomi (Finska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenfinska
Русский (Ryska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenryska
دری (Dari)
www.skolinspektionen.se/skolenkatendari
Soomaali (Somaliska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatensomaliska
کوردی (سۆرانی) (Sorani, sydkurdiska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatensorani


Frågor om koder och inloggningsuppgifter besvaras av Origo Group på tel. 013-465 61 00 eller
skolenkaten@origogroup.com. Övriga frågor besvaras via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller epost skolenkaten@skolinspektionen.se

Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen
Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9, Johannesbäcksskolan

10 oktober 2018