Elevrådet informerar

Elevrådet på skolan har mycket på gång. Bland annat "Rocka sockorna" samt "Skräpplockardagar". Häng med!

På skolan har vi ett väldigt aktivt elevråd som träffas en gång i månaden och diskuterar frågor som eleverna har när det gäller skolan.

Våra elevrådsrepresentanter håller klassråd i sina klasser och tar med sig aktuella frågor därifrån till elevrådet. 

Vi jobbar mycket med elevdemokrati och ser till att vi som går på skolan får vara med och bestämma hur vi vi ska ha det.

Lyssna på P4 Uppland imorgon bitti, fredag 20/3. Då berättar vi mer om varför vi tycker att det är viktigt at Rocka sockorna!

Läs gärna mer om vårat arbete och om våra pågående projekt "Rocka sockorna" som går av stapeln fredagen den 20 mars samt "Skräpplockardagarna" på elevrådets egen sida här på webben.

16 mars 2015