Draperier till duschutrymmena

Efter insändare till UNT, artiklar av UNT, svar från Skolfastigheter och kommunen har nu äntligen eleverna fått gehör för sitt önskemål.

Elevrådet har tidigare uppmärksammat frågan om det går att skärma av bättre i duschutrymmen, men ingen åtgärd togs av fastighetsbolaget.

Nu däremot har flera engagerat sig i frågan och efter elevernas insändare så har nu beslut tagits att duschdraperier ska sättas upp under v 44.

Här ser ni klasserna 5A och 5B som jobbade med argumenterade text under svenskalektionerna och som bestämde sig för att ytterligare en gång uppmärksamma frågan om mölighet till avskärmning i duscharna.

Bra jobbat klasserna!

8 oktober 2015