Dags för Skolinspektionens skolenkäter!

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkäter. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn vars syfte är att bidra till en bättre skola med bättre resultat.

Du som ska svara på enkäten får en kod och mer information från skolan. Det gäller elever i åk 5, samtliga föräldrar och pedagogisk personal.

OBS! Enkäten till föräldrar med barn i förskoleklass är öppen 7 november – 2 december. De föräldrar som ska svara på denna enkät får mer information när enkäten startar.

Vi ber dig svara på enkäten senast den 21 oktober.

All pedagogisk personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning på grund- och gymnasieskolan får svara på enkäten (observera att pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ej ingår i undersökningen).

Det är frivilligt för föräldrar och elever att svara på enkäten, men varje svar är viktig – genom att svara på enkäten hjälper du Skolinspektionen att få en så bra bild som möjligt av skolan. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du är förälder och ditt barn går i årskurs 5 bör du meddela skolan om du inte vill att ditt barn ska besvara enkäten.

Ingen kommer kunna se hur du har svarat på frågorna. Skolinspektionen redovisar bara svaren i sammanställd form. Inga svar kommer lämnas ut så att enskilda svarspersoner kan ta skada.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Det kallas regelbunden tillsyn. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. 

Läs mer på Skolinspektionens sida, där kan du också hittar länkar till alla enkäter.

4 oktober 2016