COPE-utbildning start 21/9

Uppsala kommuns familjeenheter erbjuder: COPE- ett föräldrautbildningsprogram för dig som har barn i åldrarna 3-12 år

Barn är olika
En del anpassar sig lätt till omgivningens krav. Andra är svårare att förstå sig på och kan göra föräldraskapet krävande. De barnen har ofta svårt att klara vardagliga situationer och hamnar lätt i konflikter med föräldrar, syskon, kamrater och lärare. Det blir ofta tjat och missnöje som påverkar hela familjen.

Känner du igen den här situationen?
Då är du välkommen att delta i COPE föräldrautbildning, en kurs som omfattar 10 gånger á två timmar/tillfälle. Tillsammans med föräldrar som har liknande erfarenheter får Du olika verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende. I kursen utgår vi från konkreta problemsituationer som alla kan känna igen sig i.

Det är bra om båda föräldrarna kan delta. Om du är ensamstående får du gärna ta med dig en nära anhörig. Kursen är kostnadsfri.

Kursstart
Kursen omfattar nio tillfällen (måndagar) med start 21 september
kl.18.00–20.00, med uppehåll vecka 43 och v.44 Sista tillfället är den 30 nov.

Har du ytterligare frågor, ring gärna!

Kursledare
Anna Thurfjell-Klein, familjebehandlare, Gamla Uppsala familjeenhet
Grethel Flygare, familjebehandlare, Gamla Uppsala familjeenhet
Lokal: Infoteket, S:t Johannesgatan 28 D (vid Kungsgärdets sjukhus)

Välkommen att anmäla dig/er per telefon eller e-post till någon av oss:
Anna Thurfjell-Klein tel: 018 727 76 38 anna.thurfjell-klein@uppsala.se
Grethel Flygare tel: 018 727 76 02 grethel.flygare@uppsala.se

Välkommen!

28 augusti 2015