COPE - föräldrautbildningsprogram

Den 27/2 startar ytterligare en omgång för föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år.

Barn är olika där vissa barn har svårare att anpassa sig till omgivningens krav. Föräldraskapet kan vara krävande med tjat och konflikter vilket påverkar hela familjen.

Råd & stöds verksamhet erbjuder en kurs med 9 tillfällen där man får träffa andra föräldrar men liknande erfarenhet samt får olika verktyg att bättre förstå och hantera ditt barns beteende.

Kursen är kostnadsfri.

Läs mer i foldern (PDF, 78 KB)eller på råd & stöds sida.

Kontaktperson: Malin Wirén, 072-5674855, malin.wiren@uppsala.se

10 januari 2017