Brev från ny rektor

Madeleine Öjdeby har gått i pension och Eva Irnell Ahlberg har nu tillträtt som rektor. Läs hennes brev:

Det är med glädje jag tillträder som ny rektor på Johannesbäcksskolan efter Madeleine Öjdeby. Anna Carlén kommer att vara biträdande rektor och bland annat ansvara för fritidshemmet. Vi två kommer att ingå i skolans ledningsgrupp tillsammans med Helena Lundvik rektor för grundsärskolan, Margareta Engström arbetslagsledare för lag F-3, Maria Johansson arbetslagsledare för lag 4-6 och Birgitta Svensson arbetslagledare för övrig personal.

Jag har sedan hösten 2009 varit biträdande rektor på Johannesbäckskolan och haft förmånen att vara med och utveckla skolan sedan dess. 2013 blev jag klar med min rektorsutbildning. Tidigare har jag arbetat på Brantingsskolan som biträdande rektor. Jag är lärare i botten och arbetat som det i 20 år.

Min ambition är att fortsätta utveckla verksamheten på Johannesbäcksskolan med eleven i fokus tillsammans med alla duktiga medarbetare, elever och vårdnadshavare. Johannesbäcksskolan ska vara en verksamhet där alla kan växa, utvecklas och lära. Där alla trivs och känner sig trygga. När våra elever lämnar skolan ska de vara rustade för framtiden.

Johannesbäcksskolans mål: "Att alla elever, i en inspirerande arbetsmiljö, skall känna nyfikenhet och lust att i samarbete med varandra, skaffa sig goda kunskaper inför framtiden".

Jag är övertygad om att alla elever har en egen inre drivkraft att utvecklas så långt som möjligt. Det ska vi som skola ta vara på bland annat genom att ha höga förväntningar på eleverna och på oss själva.

Den bästa skolan skapas genom samarbete mellan skola, elever och vårdnadshavare.
Om ni undrar över något eller har några frågor, är det bara att kontakta mig.

Eva Irnell Ahlberg
Rektor Johannesbäcksskolan

Mail: eva.irnell-ahlberg@uppsala.se
Tel: 018-7276823

10 januari 2017