Besök av välrenommerade författare

Författarna Lena Ollmark och Annelie Drewsen på besök i mellanstadieklasserna i samverkan med Skapande skola.

Författarna pratade skrivande, höll workshop, signerade böcker och berättade historier.

"Det här var den bästa skoldagen, ever", var en av elevkommentarerna efteråt.

Lär mer om författarna: Lena Ollmark & Annelie Drewsen

Hälsningar 

Camilla Sundell

Klasslärare 4-6, förstelärare svenska

7 april 2017