Besök av skolministern

Johannesbäcksskolan har haft ett uppskattat besök av skolminister Lina Axelsson Kihlblom och kommunalråd Eva Christiernin. Elever ur årskurs tre och fem fick möjlighet att ställa frågor till ministern. Också lärarna fick en stund att samtala kring skolfrågor. Vi är glada över att våra elever fick denna sällsynta möjlighet att samtala med en politiker på regeringsnivå, och eleverna visade stor nyfikenhet och starkt engagemang.

9 april 2022